پادشاهم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

منم آن نوکر بی مقدار تو

که دردی دارم و شرمسارم از بندگی

گناهم بگذرخالق یکتا که ضعیف الضعیفم

  بیمناک ازاین دربه دری

خوف دارم از اینکه نبینم یک روز تو را

اگر دل بخواهد،آرام میشوم به دیدار جمالت

که این دیدن،همان چشم بصیرت لازم است

مرا از خود مران ای پادشاهم

تو هستی درمان این درد

همان دردی که دل را کباب است

مرا پرپر بکن،

مرا هرچه خواهی بکن اما

دور بودن تو،برایم زجر آور است

منم از یک مشت خاک

از علق از چیز بی ارزش

که گر تو نخواهی می پاشم

میروم

میسوزم

اما مسیر تو نتوان دور شد

که این سینه چاکی

این  خواستن دل تورا

دائم الدائم است

نران از در خانه ات

آمدم ماندن نه رفتن

بگذر زاین بنده حقیر الوجود

که دائم خواسته تو دارد

از این شیطان مرا دور کن

که این ابلیس مرا قصد فریب است

تا نشاید که باشم عبد خالص تو

که شیطان همان نفس دورن است

مرا دوام کن از این نفس درون

جوابش را نه گویم

که منع وصال است

و آخر

پادشاهم خدا است

خدا است....

خدا

 

منبع اصلی مطلب : ☫عشق یعنی با خــــــــــدا تنها شدن☫
برچسب ها : پادشاهم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : پادشاهم خداست